Semper Anticus No. 5 released!

Covid-19, self-isolation, social distancing, quarantine, cancelled events? Don’t be sad! Today the 5th issue of RSU student popular science journal Semper Anticus reaches its readers – an ideal reading material in both home self-isolation and outside. Always forward!

Covid-19, pašizolācija, sociālā distancēšanās, karantīna, atcelti pasākumi? Neskumsti! No šodienas pie lasītājiem dodas RSU studentu žurnāla Semper Anticus 5. izdevums – ideāla lasāmviela gan mājas izolācijā, gan ārpus tās. Vienmēr uz priekšu!

*Click on the title to get the PDF version.

Semper Anticus No.5 Latviešu versija

Semper Anticus No.5 English version